LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe se je v četrtek 21. 3. 2019, v Škofji Loki, udeležil 15. rednega zbora članov Društva za razvoj slovenskega podeželja (DRSP) in posveta lokalnih akcijskih skupin (LAS). Osrednji del je bil razprava o aktivnostih v prvem delu leta 2019 in potrditev poročil o delu za 2018. Skupščina je obravnavala in potrdila poročilo za leto 2018 in plan aktivnosti za leto 2019 ter 2020. Predstavljena je bila tudi OCENA IZVAJANJA PROGRAMA LEADER/CLLD IN DELOVANJA DRSP V PROGRAMSKEM OBDOBJU 2014-2020, ki je bila narejena na osnovi anketnega vprašalnika, ki ga je pripravil DRSP za člane LAS. Na vprašanje kakšno vlogo naj ima DRSP v prihodnje so bili vsi vključeni enotnega mnenja, da naj kot do sedaj prevzema povezovalno vlogo med LAS-i na državni in mednarodni ravni ter zastopa interese LAS in razvoja podeželja v odnosu do Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). V drugem delu srečanja v okviru posveta LAS sta nam MKGP in ARSKTRP predstavila aktualne informacije o CLLD in označevanju projektov.

Kot predstavitev dobrih praks na področju rokodelstva nam je LAS loškega pogorja predstavil Rokodelski center DUO Škofja Loka in Kreativni center Kreativnice.

Rokodelski center DUO Škofja Loka

Rokodelski center DUO Škofja Loka

15. redni zbor članov DRSP in posvet LAS (vir: DRSP)

15. redni zbor članov DRSP in posvet LAS (vir: DRSP)