LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju LAS PPD) obvešča, da je objavljen 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljevanju ESRR).

Vsebine sofinancirane iz ESRR se morajo izvajati v tistih urbanih območjih, ki so bila opredeljena v metodologiji za izračun finančnega okvira ESRR in sicer v naseljih: Kočevje, Ribnica, Kočevska Reka, Dolga vas, Šalka vas, Fara, Hrib – Loški Potok, Osilnica, Sodražica, Velike Lašče, Videm (Dobrepolje).

Strategija lokalnega razvoja LAS PPD bo z izvedbo operacij, ki se bodo financirale iz ESRR uresničevala cilje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 še posebej prednostno os oz. tematski cilj »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, s podukrepom »Vlaganja v okviru strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«, katerega specifični cilj je »Boljša gospodarska in socialna vključenost skupnosti na območjih LAS«.

Podprta tematska področja:

  • Ustvarjanje novih delovnih mest;
  • Varstvo okolja in ohranjanje narave;
  • Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

S sredstvi ESRR se zagotavlja podpora manjšim vlaganjem v prenovo na območju LAS. Celotna operacija ne more vključevati le investicijskih stroškov, ampak morajo biti na projektu tudi neinvesticijske vsebine. Pomemben je razvoj in krepitev človeškega potenciala in inovativnih partnerstev.

Razpisna dokumentacija 2. javnega poziva in termini delavnic so dostopni TUKAJ