Obveščamo vas, da je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe 31. 1. 2019 na svoji spletni strani objavil 3. JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2019, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Rok za oddajo vlog: 15. 4. 2019

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 450.000,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša največ do 85 %.

Tematska področja, cilji in ukrepi, ki bodo podprti so:

Tematsko področje Cilji Ukrepi
USTVARJANJE DELOVNIH MEST Spodbujanje podjetništva in inovativnosti ter spodbujanje sodelovanja med javnim, gospodarskim in nevladnim sektorjem za ustvarjanje zaposlitvenih priložnosti. Razvijanje partnerstev in storitev za spodbujanje podjetništva in inovativnosti
RAZVOJ OSNOVNIH STORITEV Urejeno bivalno okolje, dvig kakovosti življenja in sinergijsko bivanje z naravo, kulturo in okoliškimi navadami ter običaji Spodbujanje razvoja novih storitev in produktov za bolj urejeno bivalno okolje, dvig kakovosti življenja in sinergijsko bivanje z naravo, kulturo in okoliškimi navadami ter običaji
Povečati prepoznavnost turistične destinacije in vključevanje ter povezovanje lokalne turistične ponudbe Izvajanje destinacijskega managementa v LASu od Turjaka do Kolpe
Krepiti lokalno identiteto in zavedanje o pomenu ohranjanja kulturne in naravne dediščine s poučevanjem, obnovo, ureditvijo in ohranjanjem kulturne krajine in dediščine Ohranjanje in izboljšanje kulturne dediščine
VARSTVO OKOLJA IN OHRANJANJE NARAVE Ohranjanje okolja za trajnostni razvoj podeželja Izvajanje (pilotnih) aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju stanja okolja
VEČJA VKLJUČENOST MLADIH, ŽENSK IN DRUGIH RANLJIVIH SKUPIN Medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje ter krepitev zdravega in aktivnega življenjskega sloga Povečanje in izboljšanje kakovosti ponudbe na področju medgeneracijskega sodelovanja ter zdravega in aktivnega življenjskega sloga

 

Več informacij na podstrani javni pozivi.

V prihodnjih tednih bomo pričeli z delavnicami, na katerih vam bomo predstavili javni poziv. Termini in lokacije delavnic bodo objavljeni na spletni strani pod razpisno dokumentacijo.