V Halozah, se je 8. in 9. oktobra 2019 odvijal 5. slovenski podeželski parlament, na katerem je skupno 360 udeležencev iz 13 evropskih držav razpravljalo o izzivih slovenskega podeželja in kmetijstva, skupni kmetijski politiki po letu 2020 in pripravi strateškega načrta za novo programsko obdobje.

Predstavniki vodilnega partnerja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe se dogodka žal niso morali udeležiti.

Delo je potekalo v devetih delovnih skupinah razpršenih po Halozah, v kateri so udeleženci reševali izzive za novo programsko obdobje. Najbolj številčna udeležba je bila ravno na delavnici Socialna vključenost, lokalni razvoj na podeželskem območju (pristop LEADER/CLLD) in lokalne ekonomije, kar kaže na veliko pomembnost tematike. Na delavnici so razpravljali o financiranju mehanizma LEADER/CLLD iz štirih strukturnih skladov – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropski socialni sklad (ESS); o poenotenju pravil izvajanja pristopa CLLD (»od spodaj navzgor«) in o višini finančnega okvirja za izvajanja programa CLLD v naslednjem programskem obdobju 2021 – 2027.

Več informacij na spletni strani:

Društva za razvoj slovenskega podeželja in

Programa razvoja podeželja RS 2014-2020