Obveščamo vas, da je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe dne 30. 7. 2020 na svoji spletni strani objavil 7. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2020, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 586.946,67 EUR iz EKSRP. Sredstva so razdeljena po tematskih področjih in ukrepih.

Predmet sofinanciranja, v okviru tega javnega poziva, so operacije, ki zasledujejo naslednje ukrepe:

Ustvarjanje delovnih mest:

  • UKREP: Razvijanje partnerstev  in storitev za spodbujanje podjetništva in inovativnosti, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 160.000,00 EUR;

Razvoj osnovnih storitev:

  • UKREP: Spodbujanje razvoja novih storitev in produktov za bolj urejeno bivalno okolje, dvig kakovosti življenja in sinergijsko bivanje z naravo, kulturo in okoliškimi navadami ter običaji, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 160.044,81 EUR;
  • UKREP: Izvajanje destinacijskega managementa v LASu od Turjaka do Kolpe, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 159.983,31 EUR;
  • UKREP: Ohranjanje in izboljšanje kulturne dediščine, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 106.918,55 EUR.

 Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša največ do 85 %.

 Upravičeno območje: Operacija se lahko izvede le na območju LAS, razen aktivnosti promocije, ki se lahko izvajajo na celotnem območju Slovenije, vendar zunaj naselij z več kot 10.000 prebivalcev (naselja z več kot 10.000 prebivalci so navedena v Prilogi 2 Uredbe CLLD).

Območje LAS je območje občin: Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.

 Višina javne podpore: Najnižji znesek javne podpore za posamezno operacijo je 10.000 EUR, najvišji pa 80.000 EURNajnižji znesek javne podpore na upravičenca je najmanj 2.000 EUR.

Več o pogojih 7. javnega poziva na podstrani TUKAJ.

Z delavnicami, na katerih vam bomo predstavili javni poziv, bomo predvidoma pričeli v začetku meseca septembra. Termini in lokacije delavnic bodo objavljeni na spletni strani pod razpisno dokumentacijo.