LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je v začetku oktobra dobila prve dve Odločbi o potrditvi projektov iz sklada EKSRP (1. javni poziv LAS). Pozitivno odločbo je dobil projekt Pokrita tržnica Sodražica, prijavitelja Občina Sodražica (višina odobrenih sredstev znaša 58.468,56 €) ter projekt Zgodbe lesa – ozaveščanje o pomembnosti lesa skozi sodobno interpretacijo kulturne dediščine, prijavitelja Festival lesa, organizacija dogodkov in trženje, z.o.o., so.p. (višina odobrenih sredstev znaša 15.062,00 €).