Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU iz Ljubljane je izdal monografijo Priročnik za interpretacijo dediščine / Priručnik za interpretaciju baštine, avtorjev Mirne Dražanović in Aleša Smrekarja (ur.)

Brezplačno si ga lahko ogledate in prenesete tukaj: https://omp.zrc-sazu.si/zalozba/catalog/book/1892

Interpretacijski priročnik dediščine najprej opredeli teoretični vidik interpretatorske stroke glede naravne in kulturne dediščine ter interpretacije, potem pa sledijo praktični vidiki izvedbe od predstavitve ekomuzejev, interpretacijske infrastrukture, predstavi razpoložljive medije interpretacije, dogodkov in razvoj interpretacijskih vsebin. Priročnik je rezultat znanja in čezmejnega sodelovanja strokovnjakov s področja dediščine v Sloveniji in na Hrvaškem.

Verjamemo, da vam bo priročnik prišel prav, pri kreiranju novih vsebin.

Vir MKGP