Spoštovani.

V sklopu izvajanja Strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnosti v okviru LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe za obdobje 2014-2020 smo zavezani tudi k spremljanju in vrednotenju SLR. S spremljanjem in vrednotenjem ocenjujemo samo uspešnost in ustreznost izvajanja SLR. Poleg priprave letnega poročila o delu LAS, ki ga pripravi vodilni partner LAS bi želeli tudi vaše mnenje o dosedanjem delu naše LAS.

V ta namen smo pripravili kratko anketo za člane LAS, izvajalce projektov in druge zainteresirane za razvoj podeželja. Anketa je dostopna na tej povezavi: Anketa LAS PPD.

Anketa je anonimna in je odprta do 24. 3. 2018. Pridobljeni podatki se bodo uporabili za potrebe analize delovanja LAS.

V naprej se vam zahvaljujemo za izpolnitev le te.