Na Direktoratu za kmetijstvo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, so pripravili Anketo za pridobitev stališč o konceptu Pametnih vasi v Sloveniji.

Z anketo želijo pridobiti stališča o konceptu Pametnih vasi od lokalnih akterjev, Lokalnih akcijskih skupin (LAS), vodilnih partnerjev LAS, predsednikov LAS in članov organov LAS ter drugih akterjev na podeželju, zato vas vljudno vabimo  k izpolnitvi ankete.

Vljudno prosimo za izpolnitev in posredovanje ankete vsem zainteresiranim.

Povezava do Ankete: https://www.1ka.si/a/278042