Novice

Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri

Društvo za razvoj slovenskega podeželja in Državni svet Republike Slovenije sta 23. aprila 2018 organizirala posvet o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri. Posveta se je udeležil tudi predstavnik LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Namen posveta je bil, da od pristojnih institucij pridobimo poročilo o dejanskem stanju [...]

3. maja 2018 |Novice|

Tretja sprememba Uredbe CLLD

V petek, 6. 4. 2018, je bila v Uradnem listu RS št. 23/2018 objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Uredba CLLD se spreminja zaradi poenostavitve postopkov potrjevanja sprememb Strategij lokalnega razvoja (SLR) s strani organov upravljanja. Skrajšan postopek bo potrjevanje sprememb SLR [...]

3. maja 2018 |Novice|

ODOBRENI PROJEKTI ZA LOKALNI RAZVOJ – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

Po oktobru 2017, ko je LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe prejel prvi dve Odločbi o potrditvi projektov za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, je v obdobju februar – marec 2018 prejel še sedem pozitivnih odločb in sicer za: projekt KALI DANES-ZA PRIHODNOST, prijavitelja Občina Kočevje (višina odobrenih sredstev [...]

9. aprila 2018 |Novice|

Zgodbe rok in krajev: razvojna priložnost za rokodelce, obrtnike in ljubiteljske ustvarjalce

V marcu 2018 nadaljujemo s projektom sodelovanja Zgodbe rok in krajev.

2. marca 2018 |Novice|

Nadaljnje izvajanje ukrepa LEADER/CLLD in novosti na tem ukrepu

Predstavniki vodilnega partnerja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe so se v četrtek, 25. 1. 2018, udeležili delavnice z nazivom »Nadaljnje izvajanje ukrepa LEADER/CLLD in novosti na tem ukrepu«. Delavnico je organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano . Na delavnici so predstavili: 3. spremembe Uredbe CLLD, ki je bila v Uradnem listu [...]

9. februarja 2018 |Novice|

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020

V Uradnem listu RS, št. 72/2017, je bila danes objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020. Uredba je dostopna na tej povezavi. Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uredba CLLD) določa pogoje za oblikovanje in postopke [...]

19. januarja 2018 |Novice|

Za projekte sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami 3. Javni razpis iz Programa razvoja podeželja 2014–2020

V Uradnem listu je bil konec meseca decembra s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, objavljen 3. javni razpis iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine. Predmet podpore je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države [...]

8. januarja 2018 |Novice|

Javni poziv za zainteresirane posameznike, za pomoč pri vzpostavitvi zaposlitvenih kmetij

Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (LAS PPD) objavlja javni poziv za zainteresirane posameznike na območju LAS DBK, za promotorje za pomoč pri vzpostavitvi zaposlitvenih kmetij v sklopu projekta sodelovanja Zaposlitvene priložnosti na kmetijah. Več informacija lahko pridobite na tej povezavi.

8. januarja 2018 |Novice|

Strokovna ekskurzija LAS z ogledom dobrih praks projektov LEADER v Šentrupert na dolenjskem

Člani LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in drugi zainteresirani za razvoj podeželja območja LAS PPD smo se v soboto, 18. novembra 2017 odpeljali na strokovno ekskurzijo z ogledom dobrih praks projektov LEADER v Šentrupert na dolenjskem. Naš prvi ogled je bil v Deželi kozolcev v Šentrupertu kjer je edini muzej kozolcev na [...]

7. decembra 2017 |Novice|

Vabila na predavanja v okviru projekta sodelovanja

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju LAS PPD) se zaveda pomena rokodelstva kot dela narodne identitete in kulturne dediščine, a tudi tega, da je rokodelstvo lahko dobra poslovna priložnost. LAS PPD, ki združuje občine Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče se je zato odločil, [...]

29. novembra 2017 |Novice|