LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe za svoje člane in druge zainteresirane za razvoj podeželja vsako leto organizira strokovno ekskurzijo. Tokrat smo se odpravili v LAS Obsotelje in Kozjansko, kjer smo se ogledali primere dobrih praks na podeželju in urbanih območjih. Namen tovrstnih ogledov praks je mreženje, prenos znanja ter tako spodbujanje udeležencev k aktivnemu iskanju razvojnih rešitev na lokalnem nivoju.

V soboto, 19. 10. 2019, smo se najprej ustavili v TIC Podčetrtek (Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje GIZ) na dvorišču katerega je postavljena postaja za izposojo koles, ki so jo vzpostavili v okviru projekta Trajnostno mobilno Obsotelje (podukrep 19.2). Tam nas je pozdravil novo izvoljeni predsednik LAS Obsotelje in Kozjansko in lokalni vodič g. Boštjan Misja, ki nam je najprej predstavil projekt Trajnostno mobilno Obsotelje. V okviru projekta, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, sta nastala dva nova produkta in sicer nov turistični produkt oz. ponudba avtomatizirane izposoje koles ter priprava kolesarske karte turističnega območja Obsotelja in Kozjanskega, kjer so posebej izpostavljene lokacije/postaje za izposojo koles v urbanih naseljih. Na postajah je možnost izposoje tudi električnih koles.

Pot smo nadaljevali do domačije Haler in samostana Olimje s 3. najstarejšo lekarno v Evropi, po ogledu katerega smo se prehodili še do čokoladnice Syncerus. Pred kosilom na Jelenovem grebenu, nam je lastnik in direktor gostišča Jelenov Greben g. Borut Ježovnik predstavil kako je razvil priljubljeno turistično destinacijo in kaj vse ponujajo. Poleg restavracije s pretežno lokalno hrano, imajo tudi trgovino z domačimi izdelki, vinoteko, prenočišča, welness in čajnico nasproti samostana, kjer si lahko sami pripravite čaj. Tu nam je ga. Katja Romih iz RA Sotla, ki je vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko, predstavila njihov LAS in nekatere aktualne ter že izvedene projekte, ki se izvajajo v okviru LAS.

Po kosilu smo se odpravili na ogled družinske kmetije Sinkovič, kjer so nam predstavili svojo kmetijsko dejavnost in pripravili degustacijo odličnih mlečnih izdelkov, ki jih izdelujejo sami. Ekskurzijo smo zaključili v Podsredi, kjer nam je direktorica javnega zavoda Kozjanski park ga. Mojca Kunst, predstavila njihovo vizijo in projekt sodelovanja Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem (podukrep 19.3).