Društvo za razvoj slovenskega podeželja je skupaj z LAS Srce Slovenije in Mrežo za podeželje (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) organiziralo Festival slovenskih lokalnih akcijskih skupin, ki je potekal 7. in 8. septembra v Kamniku.

Društvo za razvoj slovenskega podeželja organizira Festival slovenskih LAS na vsaki dve leti. Letos je festival privabil preko 110 predstavnikov LAS iz različnih držav (Slovenije, Slovaške, Hrvaške, Poljske, Češke, Latvije in Makedonije). Druga posebnost letošnjega posveta je bilo sodelovanje vseh treh skladov, ki so vključeni v CLLD / LEADER pristop – kmetijski, regionalni in ribiški. In ne nazadnje vse lokacije, kjer je potekal festival, za obnovo ali delovanje so prejele evropska sredstva.

Prvi dan je bil na programu strokovni posvet in srečanje predstavnikov LAS, drugi dan festivala pa je sovpadal z največjim etnološkim festivalom v Sloveniji – Dnevom narodnih noš in oblačilne dediščine, ki vsako leto v Kamnik privabijo več kot 30.000 obiskovalcev.

Predstavniki slovenskih LAS, tudi LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, smo se udeležili tako strokovnega dela v petek, kot tudi sobotne predstavitve na stojnicah.

Osrednja tema letošnjega strokovnega posveta, ki se je odvijal v petek dopoldne v Domu kulture v Kamniku, je bila Vrednotenje Strategij lokalnega razvoja LAS. Gostujoča mednarodna strokovnjaka ga. Jela Tvrdonova, A-EDUCA, Slovaška in g. Robert Lukesch, ÖAR GmbH, Avstrija, sta nam predstavila evropski okvir in pomen vrednotenja strategij lokalnega razvoja za uspešno izvajanje CLLD. V popoldanskem času smo posvet nadaljevali v Samostanu Mekinje, kjer je potekalo vzporedno delo na dveh tematskih področjih, pri katerem so sodelovali različni domači in tuji strokovnjaki in deležniki s področja podeželja: Zasnova model vrednotenja strategij lokalnega razvoja v Sloveniji in diskusijski krožek na temo (ne)razpoložljivosti kmetijskih zemljišč v Sloveniji (projekt NEWBIE).

Drugi dan (sobota) festivala je potekal v okviru največjega etnološkega festivala v Sloveniji – Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine, kjer so se na stojnicah predstavili tudi slovenski LASi. V okviru festivala je sočasno potekala tudi “Mednarodna borza projektov sodelovanja”.