Društvo za razvoj slovenskega podeželja in Državni svet Republike Slovenije sta 23. aprila 2018 organizirala posvet o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) danes in jutri. Posveta se je udeležil tudi predstavnik LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

Namen posveta je bil, da od pristojnih institucij pridobimo poročilo o dejanskem stanju in predvidenih ukrepih, s katerimi se bo olajšalo izvajanje lokalnih projektov in pospešilo črpanje evropskih sredstev v sedanjem programskem obdobju. Prav tako smo želeli s posvetom prispevati k pripravi enotnih stališč Slovenije o umestitvi programa CLLD v prihodnjo evropsko kmetijsko in kohezijsko politiko.

Program in celoten potek posveta si lahko ogledate na spletni strani Državnega sveta Republike Slovenije TUKAJ.