Javni razpis je namenjen hitrejši in učinkovitejši izvedbi projektov, ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva iz programskega obdobja 2014- 2020 (prijavijo se lahko tudi vsi, ki imajo veljavno odločbo o pravici do sredstev v okviru programa CLLD). Za gospodarske družbe in zadruge je namenjenih 2.000.000 evrov sredstev, za neprofitne organizacije 3.000.000 evrov in za kmetijska gospodarstva 2.000.000 evrov. Posojila se dodeljujejo izven pravil državnih pomoči. Prvi razpisni rok je 3. 9. 2018.

Več na spletni strani Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja.