V sredo, 17. junija 2020, je v Kočevju potekala kontrola o namenski porabi sredstev s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.  Kontrola se je nanašala na pregled investicije in kupljene opreme v okviru projekta ŽIVLJENJE V OBJEMU GOZDOV.

Aktivnosti v okviru projekta je bilo veliko, saj je to eden izmed projektov z največ partnerji in sicer kar šest. V projektu so sodelovali: Turistično društvo Kočevje, Zavod Putscherle, Lesart d.o.o. proizvodnja in storitve d.o.o., Stara Cerkev, Društvo tabornikov Rod svobodnega risa, Društvo Zdrav.si in Pokrajinski muzej Kočevje.

Najprej smo si ogledali ureditev prve interaktivne točke v prostorih Turističnega društva Kočevje, ki je opremljena z novim interaktivnim zaslonom z interaktivno turistično didaktično vsebino s predstavitvijo območja LAS-a, njegove turistične znamenitosti, tako naravne, kot tudi kulturne. Na LCD televizorju si lahko obiskovalci ogledajo poučni film o kulturni in naravni dediščini, s poudarkom na predstavitvi prostoživečih gozdnih živali, pragozda ter pravil obnašanja v gozdu. O naravni dediščini pa se lahko obiskovalci seznanijo tudi preko uporabe novih VR očal in tabličnih računalnikov.

Sledil je obisk druge interaktivne točke v Pokrajinskem muzeju Kočevje, ki je prav tako opremljena z novim interaktivnim zaslonom. Na zaslonu si lahko pogledate podrobno predstavitev nekdanjega poselitvenega območja kočevskih Nemcev.

Tretji obisk je bil pri Zavodu Putscherle, ki je vzpostavil tretjo interaktivno točko, na kateri se obiskovalci lahko seznanijo z etnološkimi elementi dediščine – življenje na Kočevskem iz časa pred 2. svetovno vojno, prikaz tradicionalnih obrti in kmečkih opravil na območju LAS in Kočevske.

Na koncu smo obiskali še Društvo tabornikov Rod svobodnega risa, ki so v okviru projekta kupili opremo, s katero bodo lahko še naprej izvajali delavnice, kot so ODKRIVANJE GOZDNIH SKRIVNOSTI, TABORNIŠTVO IN GOZD ter BIVAKIRANJE V GOZDU.

Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

Vabljeni k ogledu interaktivnih točk.

Vir slik: LAS PPD