V sredo, 18. novembra 2020, je v Kočevju in Predgradu potekala kontrola o namenski porabi sredstev s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.  Kontrola se je nanašala na pregled investicije in kupljene opreme v okviru projekta KALI DANES-ZA PRIHODNOST.

 

Najprej smo si na Osnovni šoli Ob Rinži pogledali opremo in material, kot so vodna mreža, planktonska mreža, opazovalne posodice, povečevalna stekla, kovček za analizo vode, plastični akvariji, daljnogledi, škornji, fotoaparat, kapalka, pasteur, pincete, termometri ipd., ki jo je osnovna šola kupila za učinkovito izvajanje naravoslovnih in raziskovalnih dnevov. Z opremo učenci lahko raziskujejo rastlinsko in živalsko vrstno pestrost v kalu ter njegovi bližnji okolici in izvajajo kemijsko-fizikalne meritve vode.

 

Pot smo nadaljevali v Predgrad, kjer je Občina Kočevje obnovila in uredila kal. Ob kulturnem domu Predgrad, ki vodi do prenovljenega kala, pa je postavila  informativne table, ki obiskovalce izobražujejo o pomenu kala ter osveščajo o naravnih in zgodovinsko-kulturnih značilnostih.

 

Prenova kala in osveščanje o njegovem vsesplošnem pomenu sta prioritetno namenjena ohranitvi avtohtone vegetacije in živalskih vrst.

 

Nepravilnosti niso bile ugotovljene.