V torek, 13. oktobra 2020, je v Kostelu in Velikih Laščah potekala kontrola o namenski porabi sredstev s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.  Kontrola se je nanašala na pregled investicije in kupljene opreme v okviru projekta Strimo ta oreh – razvoj in uvedba novega modela in storitev za vzdrževanje kulturne krajine.

 

Najprej smo si v naselju Javorje (Turjak) ogledali vzorčni nasad orehov, nato pa smo pot nadaljevali do Lukčeve domačije v naselju  Vrh pri Fari, kjer je upravičenec vzpostavil opremljen in delujoč multifunkcijski igrifikacijski prostor. Več na: https://www.skrivnost-legende.si/sl/

 

V okviru projekta so bili vzpostavljeni dokumenti Model vzdrževanja kulturne krajine s priporočili o možnosti večje izkoriščenosti kmetijskih zemljišč za pridelavo in predelavo orehov;  Sistem storitev za vzdrževanje kulturne krajine ter Partnerstvo in katalog podpornih storitev, z namenom vzdrževanja in ohranjanja kulturne krajine.

 

Nepravilnosti niso bile ugotovljene.