V torek, 8. oktobra 2019, je v Kočevju potekala kontrola o namenski porabi sredstev s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja.  Kontrola se je nanašala na pregled investicije in kupljene opreme v okviru projekta Razvoj gorskega kolesarstva s spretnostnim poligonom v naravi za otroke in odrasle ter projekta Skrb za ohranjanje medvedov s spodbujanjem nepotrošne rabe.

Najprej smo si v Dolgi vasi ogledali kolesarsko pot s spretnostnim poligonom v dolžini 230 m (ris) in 60 m (veverica), ki je odlična dopolnitev razvijajočega se centra gorsko-kolesarskih prog oz. »trail centra«.

Poleg kolesarske poti so partnerji v okviru projekta pripravili predstavitveno zgibanko in video »trail centra« ter kupili šest koles in čelad za najmlajše in malo večje uporabnike kolesarskih poti.

Po ogledu kolesarskih poti smo se namenili v Moravo, Borovec in Kočevsko Reko, kjer smo si ogledali opazovalnici za opazovanje prostoživečih vrst živali v naravnem okolju in interpretacijski center za predstavitev biologije in ekologije medveda ter izzivov sobivanja z njim (»medvedovo sobo«). Center je opremljen z zanimivimi didaktičnimi pripomočki za spoznavanje medveda in interpretativnimi tablami, ki ozaveščajo o pomenu ohranjanja medveda kot naravne dediščine in sobivanja z njim.

Nepravilnosti niso bile ugotovljene.