V četrtek, 10. oktobra 2019, smo s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prejeli potrditev izbirnega postopka izbora projektov v okviru 3. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2019, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Pri pregledu niso ugotovili nepravilnosti pri izboru vlog, zato lahko LAS potrjene operacije v okviru 3. javnega poziva posreduje v dokončen pregled in potrditev na Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Po pregledu ARSKTRP bodo upravičenci prejeli odločbo, po prejemu katere gredo lahko upravičenci v izvedbo operacije oz. projekta.

Upravni odbor LAS PPD  je na svoji 19. seji dne 5. 7. 2019, potrdil šest (6) projektov, ki so prispeli na 3. javni poziv LAS PPD. Do roka (15. 4. 2019) je pravočasno prispelo 12 projektnih predlogov. Največ projektnih predlogov je kandidiralo na drugo tematsko področje – Razvoj osnovnih storitev na podeželju (EKSRP). Skupna vrednost vseh 12 projektov je bila 1.234.907,71 EUR, od tega je bilo zaprošenih 813.718,18 EUR. Višina razpoložljivih sredstev v javnem pozivu je znašala 450.000,00 EUR. S potrditvijo projektov je bilo dodeljenih vseh 450.000,00 EUR.

 Seznam operacij potrjenih s strani UO LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki so bile oddane na 3. javni poziv LAS:

Naziv operacije Vlagatelj/vodilni partner
Ena kapljica lahko reši svet – ozaveščanje o zbiranju odpadnega jedilnega olja Občina Kočevje
Junaki skrivnostnih gozdov Zavod Putscherle, center za raziskovanje, kulturo in ohranjanje kulturne dediščine Stara Cerkev
Zidovi in drevesa PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče
Prenova grajske površine JZ Rokodelski center Ribnica, zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost
PODEŽELJE NAŠE MESTO Podjetniški inkubator Kočevje
Nadgradnja Klančarjeve domačije Poslovno svetovanje, Andreja Škulj s.p.
16. oktobra 2019 |Novice|