Predstavniki vodilnega partnerja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe so se v četrtek, 25. 1. 2018, udeležili delavnice z nazivom »Nadaljnje izvajanje ukrepa LEADER/CLLD in novosti na tem ukrepu«.

Delavnico je organiziralo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano . Na delavnici so predstavili:

  • 3. spremembe Uredbe CLLD, ki je bila v Uradnem listu objavljena 15. decembra 2017;
  • 3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, ki je bil objavljen 29. decembra 2017;
  • pomanjkljivosti vlog za projekte po podukrepu 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in pomanjkljivosti zahtevkov za izplačilo za podukrep 19.4 Podpora za tekoče stroške in stroške animacije – Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za Evropski sklad za regionalni razvoj;
  • pomanjkljivosti vlog za projekte po podukrepu 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost in nepravilnosti pri obdelavi vlog – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja;
  • obravnava vlog – od odstopanj do namernih nepravilnosti.

Vse predstavitve so objavljene na spletni strani Programa razvoja in podeželja.