Objavljena je posodobljena verzija Navodil organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 verzija 1.10, ki vsebuje novo poglavje – Poglavje 5: Posebnosti za primere višje sile/izjemnih okoliščin – Epidemija Covid-19, ki ureja posebnosti za primere višje sile/izjemnih okoliščin (upravičeni stroški in zahtevana dokazila v okviru razglašene epidemije Covid- 19).

Povezava do navodil TUKAJ.

Nekaj informacij in odgovorov na morebitna vprašanja lahko zasledite tudi v novici Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: Obvestilo upravičencem MGRT, ki izvajajo operacije sofinancirane s strani evropskih strukturnih skladov