Dne 11. 5. 2020 objavljamo obvestilo vsem, ki ste nameravali svoje vloge oddati na:

  • 5. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in
  • 6. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe na problemskem območju, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj

28. 3. 2020 je bil v Uradnem listu objavljen Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljevanju: interventni zakon), ki je stopil v veljavo 29. 3. 2020. Interventni zakon začasno posega tudi v Zakon o splošnem upravnem postopku (do preklica oz. najdlje do 1. 7. 2020), in sicer na področje teka rokov.

Skladno z navodili Sektorja za pravno sistemske zadeve v kmetijstvu Direktorata za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vas obveščamo, da glede oddaje vlog na javne pozive LAS velja, da se roki za uveljavitev materialnih pravic, ki se iztečejo v času izvajanja ukrepov po tem zakonu, podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja ukrepov oziroma najkasneje 1. julija 2020, kar pomeni, da je po trenutno veljavnem zakonu skrajni rok za oddajo vlog 9. julij 2020. Navedeno pomeni, da kljub izteku javnega poziva, lahko vlagatelj še vedno odda vlogo.

V primeru, da interventni zakon preneha veljati pred 1. julijem 2020, je skrajni rok  za oddajo vlog 8 dan od dneva prenehanja ukrepov po interventnem zakonu. Pomembno je torej, da smo vsi pozorni na datum, ko interventni zakon preneha veljati.