OBVESTILO! Spremembe 1. javnega poziva za izbor operacij na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Prijavitelje obveščamo, da smo v nekaterih delih zaradi zaznanih nejasnosti in zaradi boljše preglednosti popravili, dopolnili Vlogo za prijavo operacije, Finančni načrt in Navodila prijaviteljem. Javni poziv ostaja nespremenjen.

SPREMEMBE

Razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ.