Glede na trenutne razmere in sprejete ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa je Upravni odbor LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe potrdil predlog spremembe roka za oddajo predlogov operacij na 8. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer se rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje podaljša na petek, 14. 5. 2021. V javnem pozivu se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo rok oddaje vloge nadomesti z novim datumom. Prav tako se premakne rok za zadnja vprašanja, in sicer se rok za zadnja vprašanja premakne na torek, 11. 5. 2021.

Spremembe so objavljene v dokumentu z imenom SPREMEMBE poleg dokumenta 8. javni poziv LAS PPD za izbor operacij ESRR.