LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je v mesecu maju prejel še zadnjo odločbo s katero je bilo potrjenih 11 projektov, ki so bili predlagani za sofinanciranje iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v okviru 1. javnega poziva. Skupna vrednost sofinanciranja projektov znaša 509.980,80 EUR. Nekateri stroški, ki so jih upravičenci predvideli v projektih, so bili uvrščeni med neupravičene iz različnih razlogov kot so manjkajoča gradbena dokumentacija, neustrezna dovoljenja lastnikov objektov, neustrezne ponudbe, neupravičeni stroški, manjkajoča dovoljenja s področja varstva narave

Projekti potrjeni z odločbo s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželje:

 • projekt ZGODBE LESA – OZAVEŠČANJE O POMEMBNOSTI LESA SKOZI SODOBNO INTERPRETACIJO KULTURNE DEDIŠČINE, prijavitelja Festival lesa, organizacija dogodkov in trženje, z.o.o., so.p. (višina odobrenih sredstev 15.062,00 EUR);
 • projekt POKRITA TRŽNICA SODRAŽICA, prijavitelja Občina Sodražica (višina odobrenih sredstev 58.468,56 EUR);
 • projekt KALI DANES-ZA PRIHODNOST, prijavitelja Občina Kočevje (višina odobrenih sredstev 34.715,62 EUR);
 • projekt »KUHARICA FIŽOLOV DAN«, prijavitelja Equus, Stanislav Škrabec s.p. (višina odobrenih sredstev 21.163,50 EUR);
 • projekt ŽIVLJENJE USTVARJA ZGODBE, prijavitelja KNJIŽNICA MIKLOVA HIŠA (višina odobrenih sredstev 79.595,07 EUR)
 • projekt ŽIVLJENJE V OBJEMU GOZDOV, prijavitelja Turistično društvo Kočevje (višina odobrenih sredstev 58.331,35 EUR)
 • projekt SKRB ZA OHRANJANJE MEDVEDOV S SPODBUJANJEM NEPOTROŠNE RABE, prijavitelja Zavod za gozdove (višina odobrenih sredstev 68.836,17 EUR) ;
 • projekt RAZVOJ GORSKEGA KOLESARSTVA S SPRETNOSTNIM POLIGONOM V NARAVI ZA OTROKE IN ODRASLE, prijavitelja Javni zavod za šport Občine Kočevje (višina odobrenih sredstev 32.858,71 EUR);
 • projekt RIBNIŠKO LONČARSTVO. VČERAJ. DANES. JUTRI?, prijavitelja Javni zavod Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost (višina odobrenih sredstev 30.149,26 EUR)
 • projekt DEDIŠČINA KOČEVARJEV, NEKOČ IN DANES, prijavitelja Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik (višina odobrenih sredstev 31.259,87 EUR)
 • projekt STRIMO TA OREH – RAZVOJ IN UVEDBA NOVEGA MODELA IN STORITEV ZA VZDRŽEVANJE KULTURNE KRAJINE, prijavitelja LUKA, turizem in trgovina, d.o.o. (višina odobrenih sredstev 79.540,69 EUR)

Več o projektih TUKAJ.