Upravni odbor in Skupščina LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe sta 5. februarja 2018 potrdila spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju SLR). LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju LAS PPD) je v skladu z navodili Koordinacijskega odbora CLLD dne 16. 2. 2018, poslal vlogo za spremembo SLR na Ministrstvo za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano. Z vmesnimi manjšimi dopolnitvami smo potrditev spremembe SLR prejeli 20. oktobra 2018.

Čistopis veljavne SLR (potrjena 20. 10. 2018)