V četrtek, 1. oktobra 2020, smo s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja prejeli še zadnjo odločbo o pravici do sredstev za projekte izbrane s strani LAS PPD v okviru 4. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe – Problemsko območje, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Upravni odbor LAS PPD  je na svoji 21. seji dne 19. 11. 2019, potrdil tri (3) projekte, ki so prispeli na 4. javni poziv LAS PPD. Do roka (30. 9. 2019) je pravočasno prispelo 5 projektnih predlogov. Skupna vrednost vseh 5 projektov je bila 602.095,43 EUR, od tega je bilo zaprošenih 397.891,48 EUR. Višina razpoložljivih sredstev v javnem pozivu je znašala 245.475,00 EUR. S potrditvijo projektov je bilo dodeljenih 239.126,43 EUR, preostanek sredstev v višini 6.348,57 EUR pa se nameni za naslednji poziv.

Seznam operacij potrjenih s strani UO LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki so bile oddane na 4. javni poziv LAS: http://las-ppd.si/projekti-2/