Goran Šoster, podpredsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja (v nadaljevanju DRSP), je v okviru dogodka Slovenski regionalni dnevi 2018 “Izzivi regionalnega razvoja” v imenu 33 lokalnih akcijskih skupin, ki so članice DRSP, predstavil izhodišča in predloge za izvajanje pristopa CLLD po letu 2020. Predstavitev je potekala 18. 10. 2018 v Podčetrtku.

Ključni predlogi so:

  • Vključitev Evropskega socialnega sklada v program CLLD
  • Združiti upravljanje CLLD v enem organu upravljanja
  • Vzpostaviti skupni plačilni organ
  • 50% predfinanciranje projektov ob odobritvah/pogodbah
  • Sodelovanje predstavnika LAS v Koordinacijskem odboru CLLD
  • Poenostavljena shema za male projekte do 5.000 €
  • Izločitev CLLD iz pravil strukturnih skladov (vrnitev k izvornemu programu LEADER)

Celoten dokument na voljo TUKAJ.