Seznam operacij potrjenih s strani UO LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki so bile oddane na 2. javni poziv LAS:

Naziv operacije Vlagatelj/vodilni partner
Celostni pedagoški program Galerije Miklova hiša Rokodelski center Ribnica
RTM Kočevska 2 Občina Kočevje
OTROŠKO IGRIŠČE – SRCE SOSESKE Komunala Kočevje d.o.o.
Zakladnica Zakladi Kočevske z.o.o., socialno podjetje
ROKODELSKA ZADRUGA Občina Sodražica
Destilacija nekoč in danes Občina Loški Potok
Narava naša učiteljica – učilnica v naravi in čutna pot ob Osnovni šoli Ob Rinži Osnovna šola Ob Rinži
VZPOSTAVITEV ŠTUDENTSKEGA INOVACIJSKEGA STIČIŠČA RIBNIŠKI ŠTUDENTSKI KLUB

Seznam operacij potrjenih s strani UO LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki so bile oddane na 1. javni poziv LAS:

Naziv operacije Vlagatelj/vodilni partner Povzetki
Dediščina Kočevarjev, nekoč in danes Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik
Zasebni vrtec Montessori na podeželju Zavod za vzgojnoizobraževalni, socialni in kulturni napredek VISK
»KUHARICA FIŽOLOV DAN« EQUUS – Trgovske in svetovalne storitve, Stanislav Škrabec s.p.
Življenje ustvarja zgodbe KNJIŽNICA MIKLOVA HIŠA
Ribniško lončarstvo. Včeraj. Danes. Jutri? Javni zavod Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost
POKRITA TRŽNICA SODRAŽICA OBČINA SODRAŽICA TRŽNICA
Strimo ta oreh – Razvoj in uvedba novega modela in storitev za vzdrževanje kulturne krajine LUKA, turizem in trgovina, d.o.o.
Zgodbe lesa – ozaveščanje o pomembnosti lesa skozi sodobno interpretacijo kulturne dediščine Festival lesa, organizacija dogodkov in trženje, z.o.o., so.p. Zgodbe lesa
Skrb za ohranjanje medvedov s spodbujanjem nepotrošne rabe Zavod za gozdove Slovenije
KALI DANES–ZA PRIHODNOST OBČINA KOČEVJE
ŽIVLJENJE V OBJEMU GOZDOV TURISTIČNO DRUŠTVO KOČEVJE
Razvoj gorskega kolesarstva s spretnostnim poligonom v naravi za otroke in odrasle JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT OBČINE KOČEVJE