Društvo za razvoj slovenskega podeželja je v sodelovanju z  Mrežo za podeželje pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organiziral strokovno ekskurzijo na Avstrijsko Koroško, ki smo se je predstavniki LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe dne 28. in 29. novembra 2019  tudi udeležili.

Ekskurzijo smo pričeli v Železni Kapli, kjer so nam zastopniki deželne vlade, uprave in LAS Avstrijske Koroške  predstavili strukturo delovanja LEADER programa na avstrijskem in projekte LEADER Kärnten.

Nadaljevali smo z ogledom Geoparka Karavanke v Železni Kapli in ogledom centra Geoparka v Šentlipšu, kjer nam je vodja projekta Gerlad Hartmann razložil o Geoparku Karavanke, ki je čezmejni UNESCO Globalni Geopark, organiziran kot čezmejna delovna skupnost (DS), ki zajema območje občin v Sloveniji in na avstrijskem Koroškem med Peco in Košuto. Sledil je obisk občine Grebinj, in predstavitev razvoja prenove centra kraja, nato pa ogled Werner Berg muzeja v Pliberku, katerega razsvetljava je delno financirana s sredstvi CLLD. Pred večerjo je po skupinah sledila priprava predlogov projektov sodelovanja in kasneje za le te, tudi bilateralni sestanki.

Priprava predlogov projektov sodelovanja je potekala v 4. tematskih omizjih:

  • Trajnostni turizem v zaščitenih območjih
  • Zaščita podnebja, prilagajanje na podnebne spremembe, energija ter varstvo narave
  • Kulturna in naravna dediščina
  • Lokalno proizvedena hrana in kulinarični turizem

Naslednji dan smo nadaljevali z ogledi dobrih praks, ki so bili sofinancirani iz LEADER programa, to je TIC Klopinjsko jezero, doživljajski park v gozdu in Center Ajda Žvabek.

Vir slik: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe in Društvo za razvoj slovenskega podeželja