Predstavniki LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe smo se v petek, 6. 9. 2019 v Slovenski Bistrici, udeležili tematskega posveta LAS z naslovom Priložnosti in izzivi na področju razvoja kmetijstva, zdrave hrane in podjetništva na podeželju. Tokratni posvet je Društvo za razvoj slovenskega podeželja organiziral v sodelovanju z LAS Dobro za nas, ki obsega občine Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane, Rače in Fram.

Pred odhodom v tujino nas je na kratko pozdravila dr. Aleksandra Pivec, ministrica Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter predstavila novosti in smernice na tem področju.

Sledila je okrogla miza, na kateri so sodelovali Aleš Zidar, Društvo za razvoj slovenskega podeželja, Alina Cunk-Perklič, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Marija Kresnik, KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj, Irena Kropf, Inštitut KON-CERT, in Marjan Podgrajšek, EKO kmetija Podgrajšek. Razpravo o priložnostih na podeželju je povezovala mag. Mojca Metličar, DRSPSkupaj so nam pripravili zanimiv posvet z okroglo mizo na temo »Priložnosti in izzivi na področju razvoja kmetijstva, zdrave hrane in podjetništva na podeželju«..

Zaključili smo s predstavitvijo dveh odličnih dobrih praks prenosa znanja na mlade, projekti, ki so (bili) sofinancirani z evropskimi sredstvi:

Modra delavnica – od poskusa do poklica (projekt sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj): glavni aktivnosti vzpostavitev centra »Modra delavnica« kot skupnostnega centra tehniškega in drugega ustvarjanja ter priprava in izvedba modela programov »Modre delavnice«. Več informacij o projektu TUKAJ.

Učilnica v naravi: Zemljanka za koriščenje energije zemlje na učnem poligonu za samooskrbo (projekt sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja): glavna aktivnost postavitev zemljanke za koriščenje energije zemlje na učnem poligonu za samooskrbo. Več informacij o učilnici v naravi TUKAJ.

Poleg predstavitev primerov dobrih praks smo si dva primera tudi ogledali in sicer Center domače in umetnostne obrti, Rokodelska zadruga, z.b.o., so.p. in  čebelarski center Slovenska Bistrica, kamor smo se zapeljali z bistriškimi starodobnimi vozili. Center domače in umetnostne obrti je, tako kot Rokodelski center Ribnica, član Konzorcija rokodelskih centrov Slovenije in od septembra 2018 je v njihovem upravljanju. Skupaj smo sodelovali pri projektu sodelovanja Zgodbe rok in krajev.

Vir slik: LAS PPD in spletna stran Društva za razvoj slovenskega podeželja