Slovenija je  v letu 2007 pričela z izvajanjem programa LEADER, ki ga je v letu 2014 nadgradila z medsektorskim pristopom CLLD (»lokalnim razvojem, ki ga vodi skupnost«).  V Sloveniji tako v sedanjem programskem obdobju 2014 ̶ 2020 deluje 37 lokalnih akcijskih skupin (LAS). Zato menimo, da je v letu 2020 ravno pravi čas, da med raznovrstnimi ključnimi skupinami, ki soustvarjate omenjeni program, poizvemo, kako dobro poznamo LEADER/CLLD.

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe tako sodeluje pri raziskovalni nalogi o prepoznavnosti Leader programa med prebivalstvom. Razvoj podeželja s pristopom od spodaj – navzgor daje že vrsto let dobre rezultate. V naslednjem programskem obdobju jih želimo še izboljšati. Zato Vas vabimo k izpolnjevanju ankete o evropskem programu za razvoj podeželja LEADER/CLLD, ki jo odprete na tej povezavi.

Rezultate ankete bomo povzeli v publikaciji »Učinki LEADER/CLLD na slovenskem podeželju«.

Zahvaljujemo se Vam za sodelovanje.