Upravni odbor in Skupščina LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe sta 19. novembra 2019 in 26. novembra 2019 potrdila spremembe Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju SLR). LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju LAS PPD) je v skladu z navodili Koordinacijskega odbora CLLD dne 27. 11. 2019, poslal vlogo za spremembo SLR na Ministrstvo za kmetijsko, gozdarstvo in prehrano. Z manjšimi vmesnimi dopolnitvami smo potrditev spremembe SLR prejeli 2. aprila 2020.

LAS PPD je s potrjeno spremembo SLR za izvajanje podukrepa ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ upravičen do največ 283.738,15 EUR dodatnih sredstev iz naslova Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP).

 

Sredstva bodo razpisana v naslednjem javnem pozivu LAS za izbor operacij sofinanciranih s sredstvi EKSRP.

 

Čistopis veljavne Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe najdete TUKAJ.