Glede na trenutne razmere in sprejete ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa je Upravni odbor LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe potrdil predlog spremembe roka za oddajo predlogov operacij na 6. javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe na problemskem območju, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer se rok za vložitev predlogov operacij za sofinanciranje podaljša na petek, 15. 5. 2020. V javnem pozivu se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo rok oddaje vloge nadomesti z novim datumom. Prav tako se premakne rok za zadnja vprašanja, in sicer se rok za zadnja vprašanja premakne na torek, 12. 5. 2020.

 

V javnem pozivu smo naredili tudi popravek, kjer smo imenovanje ukrepa »Povečanje obsega pridelave, predelave in trženja lokalnih kmetijskih, gozdarskih in živilskih proizvodov s spodbujanjem kratkih dobavnih oskrbnih verig« zamenjali z besedilom »Razvijanje partnerstev in storitev za krepitev lokalne samooskrbe in izboljšanje pogojev za bivanje in delo«, saj je bila predhodna navedba imenovanje cilja in ne ukrepa. Imenovanje je sedaj usklajeno s preostalo razpisno dokumentacijo in SLR LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

 

Predmet sofinanciranja, v okviru tega javnega poziva, so operacije, ki zasledujejo naslednji cilj in ukrep:

Ustvarjanje delovnih mest:

CILJ: Povečanje obsega pridelave, predelave in trženja lokalnih kmetijskih, gozdarskih in živilskih proizvodov s spodbujanjem kratkih dobavnih oskrbnih verig

UKREP: Razvijanje partnerstev in storitev za krepitev lokalne samooskrbe in izboljšanje pogojev za bivanje in delo

Spremembe so objavljene v dokumentu z imenom SPREMEMBE poleg dokumenta 6. javni poziv LAS PPD za izbor operacij_ESRR_problemsko območje.