Vabimo vas na animacijsko delavnico s predstavitvijo 4. javnega poziv LAS – problemsko območje in delavnico izpolnjevanja vloge na poziv, s ciljem pridobiti čim boljše projektne ideje in izpolnjene vloge v okviru 4. javnega poziv LAS – problemsko območje.

Na izbiro imate dva termina in sicer:

KDAJ: sreda, 4. 9. 2019, ob 15. uri
KJE: v sejni sobi Občine Loški Potok, Hrib-Loški Potok 17, 1318 Loški Potok
VABILO

KDAJ: četrtek, 5. 9. 2019, ob 16. uri
KJE: Podjetniški inkubator Kočevje, Predavalnica, Trata XIV 6a, Kočevje
VABILO

Zaželene so prijave preko e-povezave https://www.1ka.si/a/230630. Delavnice so namenjene širši zainteresirani javnosti.

Za individualna svetovanja smo vam na voljo osebno po predhodnem dogovoru po elektronski pošti info@las-ppd.si ali po telefonu: 01/620 84 70, vsak delovnik med ponedeljkom in petkom med 9. in 11. uro ter med 12. in 15. uro. Kontaktne osebe so: Primož Pahor in Nina Sterle. Individualno svetovanje predlagamo, ko je partnerstvo že vzpostavljeno in znana projektna ideja ter aktivnosti.

Upravičeno območje je problemsko območje LAS, ki obsega območje občin: Kočevje, Kostel, Loški Potok in Osilnica. Upravičenci morajo imeti na dan oddaje vloge stalno bivališče na problemskem območju LAS (če gre za fizično osebo) oziroma ima na dan oddaje vloge sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na problemskem območju LAS (če gre za pravno osebo zasebnega prava) oziroma deluje na problemskem območju LAS.

Več o pogojih javnega poziva v razpisni dokumentaciji na spletni strani LAS: http://las-ppd.si/4-javni-poziv-problemsko-obmocje/