Vabimo vas na animacijsko delavnico s predstavitvijo 4. javnega poziv LAS – problemsko območje in delavnico izpolnjevanja vloge na poziv, s ciljem pridobiti čim boljše projektne ideje in izpolnjene vloge v okviru 4. javnega poziv LAS – problemsko območje.

Delavnica bo:

KDAJ: sreda, 10. 7. 2019, ob 9. uri

KJE: Podjetniški inkubator Kočevje, Predavalnica, Trata XIV 6a, Kočevje

Zaželene so prijave po elektronski pošti info@las-ppd.si do 9. 7. 2019, do 12. ure.

Delavnice so namenjene širši zainteresirani javnosti. Hkrati vas obveščamo, da bomo v tednu med 26. in 30. avgustom 2019 izvedli še najmanj dve delavnici. O terminih boste pravočasno obveščeni.

Za individualna svetovanja smo vam na voljo osebno po predhodnem dogovoru po elektronski pošti info@las-ppd.si ali po telefonu: 01/620 84 70, vsak delovnik med ponedeljkom in petkom med 9. in 11. uro ter med 12. in 15. uro. Kontaktne osebe so: Primož Pahor in Nina Sterle. Individualno svetovanje predlagamo, ko je partnerstvo že vzpostavljeno in znana projektna ideja ter aktivnosti.

Upravičeno območje je problemsko območje LAS, ki obsega območje občin: Kočevje, Kostel, Loški Potok in Osilnica. Upravičenci morajo imeti na dan oddaje vloge stalno bivališče na problemskem območju LAS (če gre za fizično osebo) oziroma ima na dan oddaje vloge sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na problemskem območju LAS (če gre za pravno osebo zasebnega prava) oziroma deluje na problemskem območju LAS.

Več o pogojih javnega poziva v razpisni dokumentaciji na spletni strani LAS: http://las-ppd.si/4-javni-poziv-problemsko-obmocje/

Več o delavnici v priloženem VABILU.