Volilna Skupščina LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je v sredo 6. novembra 2019 izvolila nove člane organov LAS za naslednji štiriletni mandat.

Novi mandat nadaljuje predsednik dr. Vladimir Prebilič. Nova podpredsednica je ga. Milena Glavač.

Upravni odbor sestavljajo:

Javni sektor:

 • Vladimir Prebilič, Občina Kočevje
 • Ivan Benčina, Občina Loški Potok
 • Samo Pogorelc, Občina Ribnica

Gospodarski sektor:

 • Albin Likar, LUKA d.o.o.
 • Aleš Marolt, Kočevski les, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o.
 • Mitja Pintarič, MI – NA TRADE gostinstvo d.o.o., Velike Lašče

Nevladni sektor:

 • Milena Glavač
 • Vasja Marinč
 • Tina Kotnik, Gozdarsko društvo medved

Nadzorni odbor sestavljajo:

 • Nastja Hafner, Knjižnica Miklova hiša, predstavnica javnega sektorja.
 • dr. Petra Draškovič Pelc, ARS NATURAE – fotografija, turizem in razvoj, Petra Draškovič Pelc s.p., predstavnica ekonomskega sektorja.
 • mag. Darja Delač Felda, Turistično društvo Kočevje, predstavnica nevladnega sektorja.

Predsedniku, podpredsednici in članom Upravnega odbora ter Nadzornega odbora želimo uspešno delo pri vodenju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.