Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje v okviru 1. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (1. javni poziv LAS), je znašala 590.000,00 EUR.

Na 1. javni poziv LAS, ki je bil odprt do 7. 3. 2017, je bilo oddanih 16 projektnih predlogov.

Upravni odbor LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (UO) je na svoji 6. seji, ki je bila v začetku meseca maja 2017, na podlagi poročila Ocenjevalne komisije LAS potrdil 12 operacij. Operacije, odobrene s strani LAS, so v postopku oddajanja preko informacijskega sistema Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki bo opravila dokončno potrditev operacij.

Potrjene operacije s strani UO si lahko pogledate TUKAJ, pod zavihkom PROJEKTI.