Višina razpisanih sredstev za sofinanciranje v okviru 2. javnega poziva za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (2. javni poziv LAS), je znašala 367.928,00 EUR.

Na 2. javni poziv LAS, ki je bil odprt do 16. 5. 2017, je bilo oddanih 11 projektnih predlogov.

Upravni odbor LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (UO) je na svoji 7. seji, ki je bila 20. junija 2017, potrdil 8 operacij. Operacije, odobrene s strani LAS, so v postopku oddajanja na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki bo opravila dokončno potrditev operacij.

Potrjene operacije s strani UO si lahko pogledate TUKAJ, pod zavihkom PROJEKTI.