Za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2017, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Datum objave: 9. 1. 2017
Rok za oddajo vlog: 7. 3. 2017

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti (šteje se dan oddaje na pošti) na naslov: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Vodilni partner: RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, do 7. 3. 2017 ali osebno dostaviti  v prostore vodilnega partnerja na naslov RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, do 7. 3. 2017, do 12. ure.

Namen javnega poziva

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območjih Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče v letu 2017-2018 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predmet sofinanciranja

Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območjih Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje: Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 590.000,00 evrov iz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša največ do 85 %.

Sredstva so razdeljena po tematskih področjih na naslednji način:

  • Ustvarjanje novih delovnih mest, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 60.000,00 evrov;
  • Razvoj osnovnih storitev, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 370.000,00 evrov;
  • Varstvo okolja in ohranjanje narave, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 108.000,00 evrov;
  • Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin, višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 52.000,00 evrov.

Informacije o javnem pozivu: Po elektronski pošti: info@las-ppd.si. Po telefonu: 01/620 84 70, vsak delovnik med 9. in 15. uro. Zadnja vprašanja bodo možna do 3. 3. 2017.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

SPREMLJAJOČA DOKUMENTACIJA

DELAVNICE GRADIVO

IZVEDBA DELAVNIC V OKVIRU OBJAVE JAVNEGA POZIVA LAS PPD 2017:

Datum Ura Lokacija Vabilo
sreda, 18. 1. 2017 9:00 Podjetniški inkubator Kočevje, Predavalnica, Trata XIV 6a, Kočevje
sreda, 18. 1. 2017 17:00 Podjetniški inkubator Kočevje, Predavalnica, Trata XIV 6a, Kočevje
četrtek, 19. 1. 2017 17:00 Knjižnica Miklova hiša, 2. nadstropje, Miklova dvorana, Škrabčev trg 21, 1310 Ribnica
torek, 24. 1. 2017 17:00 Občina Sodražica, Sejna soba, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica
sreda, 25. 1. 2017 17:00 Občina Velike Lašče, Sejna soba , Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče
četrtek, 26. 1. 2017 16:00 Občina Kostel, Predavalnica v mansardi, Vas 4, 1336 Kostel
sreda, 1. 2. 2017 17:00 Občina Loški Potok, Sejna soba, Hrib-Loški Potok 17, Loški Potok
četrtek, 2. 2. 2017 17:00 Občina Dobrepolje, Sejna soba, Videm 35, 1312 Videm – Dobrepolje