VABILO NA 1. SEJO SKUPŠČINE LAS PO POTEH DEDIŠČINE OD TURJAKA DO KOLPE za programsko obdobje 2021 – 2027, ki bo v ponedeljek, 27. februarja 2023, ob 17.30, v dvorani Kulturnega centra Kočevje, Trg zbora odposlancev 62, 1330 Kočevje.

Seja bo potekala v hibridnem načinu, v živo ter preko videokonference

Dnevni red:

  1. Predstavitev pristopa CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) v programskem obdobju 2021-2027.
  2. Pregled in sprejem spremembe Pogodbe o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.
  3. Pregled in sprejem Aneksa k Pogodbi o nalogah vodilnega partnerja pri lokalno zasebnem partnerstvu Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.
  4. Sprejem Pravilnika o sejninah in povračilih potnih stroškov članom Upravnega odbora LAS PPD.
  5. Sprejem Pravilnika o sejninah in povračilih potnih stroškov članom Nadzornega odbora LAS PPD.
  6. Sprejem Pravilnika o povračilu stroškov dela in povračilih potnih stroškov članom Ocenjevalne komisije LAS PPD.
  7. Razno.

Priloge:

Pomembno:

Ker je za sprejem spremembe pogodbe potrebna 2/3 večina članov LAS (LAS šteje 85 članov), prosimo za udeležbo v čim večjem številu.

Prijave za udeležbo v živo sprejemamo na tej povezavi: https://www.1ka.si/a/f16d99d4

Prijave za udeležbo preko videokonference sprejemamo na tej povezavi:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcof-yopjsjHNLrRsCZy_z4iDjRgCL6vA5j

 

Zaradi organizacije dogodka prosimo, da se prijavite najkasneje do petka, 24. 2. 2023, do 12. ure. Gradivo za sejo pošiljamo po e-pošti, objavljeno bo tudi na spletni strani LAS. Po zaključku seje bo sledila pogostitev in druženje.

RC Kočevje Ribnica d.o.o. LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe
Direktor: Primož Pahor l.r. Predsednik: dr. Vladimir Prebilič l.r.