Skupščina LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe je na 1. seji, v ponedeljek, 27. februarja 2023, sprejela sklep o potrditvi spremembe Pogodbe o ustanovitvi lokalno zasebnega partnerstva LAS PPD. To je bila najpomembnejša točka dnevnega reda tokratne Skupščine, saj so člani s sprejetjem sklepa postavili temelj za črpanje EU sredstev iz programa CLLD do leta 2027.

Skupščina je potrdila tudi Aneks k Pogodbi o nalogah vodilnega partnerja LAS PPD. Vodilni partner LAS tako še naprej ostaja Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o.. Zahvaljujemo se za izkazano zaupanje tudi v novem programskem obdobju. Potrudili se bomo, da bomo v dobro našega lokalnega okolja uporabili do sedaj pridobljene izkušnje. Vsi, ki delamo na LAS-u, delo opravljamo s zanosom in se veselimo novih izzivov.

Skupščina LAS je zasedala v Kulturnem centru Kočevje v živo, del članov pa jo je spremljalo preko videokonference. Ker je bila za spremembo Pogodbe potrebna 2/3 večina, se vsem članom, ki so se udeležili Skupščine, prav lepo zahvaljujemo.

Z vsemi člani LAS, upravičenci na projektih ter drugimi zainteresiranimi, si želimo dobrega sodelovanja tudi v prihodnje, z jasnimi usmeritvami in zastavljenimi cilji, s katerimi bomo še naprej uspešno soustvarjali razvoj našega podeželja.