3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe v letu 2019, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

Datum objave: 31. 1. 2019
Rok za oddajo vlog: 15. 4. 2019

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti (šteje se dan oddaje na pošti) na naslov: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Vodilni partner: RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje do 15. 4. 2019 ali osebno dostaviti v prostore vodilnega partnerja na naslov RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, do 15. 4. 2019, do 15. ure.

Namen javnega poziva

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe na območjih Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče in sofinanciranje njihovih stroškov.

Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predmet sofinanciranja

Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje EKSRP ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe na območjih Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče.

Razpoložljiva sredstva za sofinanciranje

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 450.000,00 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).
Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane iz EKSRP znaša največ do 85 %.

Informacije o javnem pozivu

Po elektronski pošti: info@las-ppd.si. Po telefonu: 01/620 84 70, vsak delovnik od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro ter med 12. in 15 uro. Zadnja vprašanja bodo možna do 12. 4. 2019.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

SPREMLJAJOČA DOKUMENTACIJA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

DELAVNICE – GRADIVO

Obvezno je potrebno prebrati razpisno dokumentacijo. V gradivu iz delavnic je izpostavljenih nekaj pomembnih točk na katera morate biti pozorni, vendar dodatne obrazložitve so del razpisne dokumentacije.

Izvedba delavnic v okviru objave 3. javnega poziva LAS PPD 2019:

DATUM URA LOKACIJA Prijava na delavnico po elektronski pošti do Vabilo
torek, 19. 2. 2019 9:00 Podjetniški inkubator Kočevje, Predavalnica, Trata XIV 6a, Kočevje 18. 2. 2019, do 12. ure  
torek, 19. 2. 2019 17:00 Podjetniški inkubator Kočevje, Predavalnica, Trata XIV 6a, Kočevje 18. 2. 2019, do 12. ure  
sreda, 20. 2. 2019 17:00 Občina Velike Lašče, Sejna soba , Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče 19. 2. 2019, do 12. ure  
četrtek, 21. 2. 2019 12:00 Rokodelski center Ribnica, Predavalnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica 20. 2. 2019, do 12. ure  
četrtek, 21. 2. 2019 17:00 Občina Dobrepolje, Sejna soba, Videm 35, 1312 Videm – Dobrepolje 20. 2. 2019, do 12. ure  
petek, 22. 2. 2019 9:00 Občina Sodražica, Sejna soba, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica 21. 2. 2019, do 12. ure  
četrtek, 28. 2. 2019 17:00 Rokodelski center Ribnica, Predavalnica, Cesta na Ugar 6, 1310 Ribnica 27. 2. 2019, do 12. ure  
petek, 1. 3. 2019 17:00 Občina Kostel, Predavalnica v mansardi, Vas 4, 1336 Kostel 28. 2. 2019, do 12 ure  

Delavnice so namenjene širši zainteresirani javnosti. Za lažjo organizacijo delavnic vas prosimo, da se predhodno prijavite. Na želeno delavnico se prijavite na e-pošto: info@las-ppd.si. V kolikor vam termin delavnice v vašem kraju ne ustreza, se lahko udeležite delavnice v drugem kraju.