Projektni partnerji projekta Življenje v objemu gozdov opažajo, da je na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe zlasti na Kočevskem, dediščina, tako kulturna kot naravna, premalo prepoznana kot vrednota. Prebivalci se pomena dediščine in možnosti, ki jih nudi zlasti na področju turizma in kvalitetnega bivanja, ne zavedajo dovolj. Zato jih želijo s projektom Življenje v objemu gozdov ozaveščati o pomenu dediščine in koristih, ki jih prinaša njeno ohranjanje in skrb zanjo. Projektni partner Zavod Putscherle je za te namene v okviru projekta Življenje v objemu gozdov postavil blog, ki bo služil prikazu kulturne in naravne dediščine na Kočevskem in širše na območju lokalne akcijske skupine.

Vabljeni k ogledu: https://www.kocevskibrlog.com/sl/