JAVNI POZIV ZA ČLANE OCENJEVALNE KOMISIJE V OKVIRU URESNIČEVANJA CILJEV STRATEGIJE LOKALNEGA RAZVOJA NA OBMOČJU LAS PO POTEH DEDIŠČINE OD TURJAKA DO KOLPE

Z javnim pozivom, vabimo k sodelovanju zainteresirane strokovnjake s področja razvoja podeželja, regionalnega razvoja, strateškega in projektnega načrtovanja in podobno. Namen poziva je vzpostaviti nabor strokovnjakov z dobrim poznavanjem področja razvoja podeželja, tako z vidika prakse kot z vidika zakonodaje v evropskem in slovenskem okolju, ter s poznavanjem projektnega vodenja in izvajanja evropskih/mednarodnih projektov.

Izmed prijavljenih primernih kandidatov, bo Upravni odbor LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe potrdil 5 strokovnjakov (3 člane ocenjevalne komisije + 2 nadomestna člana), za 4-letno mandatno obdobje.

Kandidati morajo oddati vlogo najkasneje do 15. 2. 2017 (šteje datum oddaje na pošti), na naslov LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, s pripisom »VLOGA-javni poziv za ocenjevalce LAS«.