V programskem obdobju 2007-2013 se je na območju LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe izvajal program LEADER v okviru Lokalne akcijske skupine Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe, ki je bila ustanovljena februarja 2008. LAS je izvajal program na območju 11 občin, ki so obsegale posamezne dele treh statističnih regij: del jugovzhodne regije (občine: Kočevje, Kostel, Ribnica, Loški Potok in Sodražica), del osrednje Slovenije (občine: Logatec, Dobrepolje in Velike Lašče) in del notranjsko kraške regije (občine: Cerknica, Bloke in Loška dolina).

LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe, je bila v programskem obdobju 2007-2013, organizirana kot pogodbeno partnerstvo sestavljeno iz javnega, ekonomskega in zasebnega sektorja. Koordinator izdelave Strategije lokalnega razvoja 2007-2013 (v nadaljevanju SLR 2007-2013), je bil RC Kočevje Ribnica d.o.o. in Zavod PO-PPD Od Idrijce do Kolpe, ki je SLR 2007-2013, pripravljal skupaj s člani LAS, zunanjimi sodelavci in v sodelovanju z lokalnimi koordinatorji v občinah. SLR 2007-2013, se je oblikovala po pristopu »od spodaj navzgor«, s pomočjo obstoječih razvojnih struktur in zainteresirane javnosti.

V okviru Lokalne akcijske skupine Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe, je bilo v obdobju 2007-2013 izvedenih 63 projektov. Vsebine projektov so vključevale raznolike aktivnosti, od razvoja novih turističnih produktov in rokodelskih veščin do lokalne samooskrbe, ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter medgeneracijskega sodelovanja. Raznolikost sofinanciranih izvedenih projektnih vsebin priča o inovativnosti in o potencialu, ki ga ima območje za implementacijo novih vsebin tudi v novem programskem obdobju

Vabimo vas, da si na spodnji povezavi ogledate kako je LAS Po poteh dediščine od Idrijce do Kolpe, črpala sredstva v programskem obdobju 2007-2013.

LAS PPD Od Idrijce do Kolpe 2007-2013.