Spoštovani,

kot veste, v RC Kočevje Ribnica d.o.o. pripravljamo Strategijo lokalnega razvoja (SLR) za LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe za programsko obdobje do leta 2027.

V ta namen smo izvajali delavnice po občinah, se z vami srečevali na sestankih in vas pozivali, da nam oddate projektne predloge. Z vaše strani podane informacije, pobude in ideje sedaj združujemo v krovni dokument delovanja našega LAS, ki vsebuje opise, potrebe in ukrepe, ki jih naše območje potrebuje, da bo doseglo zastavljene cilje, določene s strani ministrstev. (Potek javnih pozivov in merila za ocenjevanje vlog so priloga SLR in se bodo sprejemali naknadno.)

OSNUTEK Strategije lokalnega razvoja, na povezavi preglejte in nam vaše dopolnitve in pripombe pošljite do 9. 7. 2023 po elektronki pošti. Lahko jih vnesete v dokument kot pripombe ali nam pošljete sporočilo, kaj bi dodali ali spremenili.

Verjamemo, da nam bo skupaj uspelo pripraviti strategijo, ki bo izboljšala življenje na območju LAS PPD.

Hvala za sodelovanje.

Nina, Primož in Tina