Lokalna akcijska skupina Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (LAS PPD), ki jo vodi Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., družba za razvoj in svetovanje, vabi rokodelce in druge ustvarjalce k oddaji ponudbe rokodelskega izdelka.

LAS PPD izvaja promocijo programa CLLD in animacijo prebivalstva na različnih dogodkih, delavnicah, poslovnih sestankih in mreženjih Z namenom dodatne promocije želimo naše in vaše delo predstaviti tudi preko lokalnih rokodelskih izdelkov. Ker veliko kvalitetnih izdelkov še ni moč najti na svetovnem medmrežju, vas pozivamo k oddaji ponudbe na tovrstni način.

K sodelovanju vabimo rokodelce z območja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, ki obsega območje naslednjih občin: Dobrepolje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Sodražica in Velike Lašče. Prepričani smo, da imamo na območju veliko kakovostnih izdelkov, ki so lokalnega izvora, imajo v ozadju zgodbo in so hkrati uporaben pripomoček za vsak dan.

Iščemo izdelke manjše velikosti v vrednosti do 15 EUR z DDV. Predlagani izdelki

Pogoji:

  • rokodelec iz območja LAS PPD (zgornji seznam občin),
  • registrirana dejavnost (možnost izdaje računa),
  • izdelek lokalnega izvora (vsaj delno),
  • možnost dobave do 100 kosov,
  • vrednost enega izdelka do 15 EUR z DDV,
  • za izdelke z omejenim rokom uporabe mora le ta biti uporaben še najmanj 1 leto od datuma izdelave.
  • vsak prijavitelj lahko ponudbi največ 3 različne izdelke

Zaželeno je da je izdelek v trajnostni embalaži (če se embalaža uporablja)

Pri izboru izdelkov iz prejetih ponudb bodo upoštevani naslednji kriteriji: likovno-estetska vrednost; dediščinska vrednost; identiteta ali razpoznavna vrednost; turistično-promocijska vrednost; izvirnost in uporabnost.

Izpolnite obrazec in oddajte svojo ponudbo s fotografijami za enega in največ 3 izdelkov na e-naslov info@las-ppd.si ali po pošti na naslov: LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe, Vodilni partner RC Kočevje Ribnica d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, s pripisom “Ponudba rokodelski izdelek”.

Vaše ponudbe pričakujemo do 10. 7. 2020.

OBRAZEC – PONUDBA

 

 

 

 

 

Povzeto delno po LAS DBK