Spoštovani.

Razvojni center Kočevje Ribnica d.o.o., družba razvoj in svetovanje, vodilni partner LAS PPD skupaj z občinami Kočevje, Ribnica, Velike Lašče, Dobrepolje, Sodražica, Loški Potok, Kostel in Osilnica vabi, da v novem programskem obdobju 2021 – 2027 sodelujete kot član lokalnega partnerstva LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe.

V programskem obdobju 2021-2027 se bo pristop LEADER/CLLD izvajal kot del skupnega pristopa imenovanega lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost v okviru skladov Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) in Evropski sklad za regionalni razvoj (v nadaljevanju: ESRR). Za izvajanje evropske skupne kmetijske politike je bil s strani Evropske komisije dne 28. 10. 2022 potrjen Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo, s čimer je bila podana zelena luč za koriščenje sredstev sklada EKSRP. Za koriščenje sredstev iz sklada ESRR pa je Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji Evropska komisija potrdila dne 13. 12. 2022.

LAS-i morajo biti tudi v novem programskem obdobju organizirani kot pogodbeno partnerstvo treh sektorjev, sestavljenih iz predstavnikov javnih in zasebnih socio-ekonomskih interesov na izbranem območju, torej kot javni, ekonomski (ali gospodarski) in socialni (ali civilni) sektor.

V nadaljevanju prosimo vse člane LAS PPD, ki ste sodelovali v programskem obdobju 2014 – 2020, da se v spletnem obrazcu, https://www.1ka.si/a/e27ec0c7, opredelite ali želite sodelovati tudi v novem programskem obdobju. V kolikor ne želite sodelovati, vas prosimo, da poleg ustrezne označitve v spletnem obrazcu posebej izpolnite še Izstopno izjavo.

K članstvu v LAS pa je mogoče pristopiti tudi naknadno saj je članstvo v LAS odprto za nove deležnike skozi celotno programsko obdobje. Novi člani pristopijo k LAS PPD s podpisom pristopne izjave, ki je na voljo TUKAJ.

Dodatne informacije o novem programskem obdobju in delovanju LAS PPD lahko pridobite na telefonski številki 01/620 84 70 ali na info@las-ppd.si