Datum Občina Predstavitve, sestanki, delavnice, srečanja Dokazila
27. 1. 2016 Kočevje Seja Skupščine LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe – potrditev Strategije lokalnega razvoja Vabilo in zapisnik 2. seje Skupščine
Lista prisotnosti 2
Predstavitev Strategije LAS PPD 2014-2020
20. 1. 2016 Kočevje Individualno srečanje s predstavnikom OOZ Ribnica OOZ Ribnica
20. 1. 2016 Kočevje Individualno srečanje z nosilcem dopolnilne dejavnosti na kmetiji, iz Kostela Dopolnilna dejavnost
19. 1. 2016 Kočevje Seja Upravnega odbora LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe – obravnava predloga Strategije lokalnega razvoja Vabilo in zapisnik 1. seje Upravnega odbora
Lista Prisotnosti 3
15. 1. 2016 Kočevje Sestanek s predstavniki socialnega podjetja Zakladi Kočevske, ki želi prispevati k ciljem lokalne samooskrbe Zadruga Zakladi Kočevske
7. 1. 2016 Velike Lašče Srečanje gospodarstvenikov, društev in vseh zainteresiranih, kjer je bil predstavljen pristop LEADER oz. CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) za novo programsko obdobje, SWOT analiza območja, tematska področja ukrepanja, aktivnosti, ki bi jih lahko izvajali v okviru CLLD Velike Lašče
7. 1. 2016 Velike Lašče Individualno srečanje s predstavnico Zavoda za kulturo in turizem Velike Lašče PARNAS
7. 1. 2016 Dobrepolje Srečanje gospodarstvenikov, društev in vseh zainteresiranih, kjer je bil predstavljen pristop LEADER oz. CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) za novo programsko obdobje, SWOT analiza območja, tematska področja ukrepanja, aktivnosti, ki bi jih lahko izvajali v okviru CLLD Dobrepolje
7. 1. 2016 Dobrepolje Individualno srečanje s predstavnico Turističnega društva Dobrepolje TD Dobrepolje
23. 12. 2015 Kočevje Individualno srečanje s predstavnico ARS NATURAE Petra Draškovič Pelc s.p. ARS NATURAE
22. 12. 2015 Kočevje Srečanje s predstavniki Zavoda za gozdove – območna enota za Kočevje, zadruga Zakladi Kočevske in KGZS-Zavod Ljubljana Zavod za gozdove
11. 12. 2015 Kočevje Individualno srečanje s kmetom, ki ima v lasti ekološko kmetijo Ekološka kmetija
7. 12. 2015 Ribnica Srečanje s predstavniki občine Ribnica in Miklova hiša Miklova hiša
30. 11. 2015 Ribnica Srečanje gospodarstvenikov, društev in vseh zainteresiranih, kjer je bil predstavljen pristop LEADER oz. CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) za novo programsko obdobje in SWOT analiza območja Ribnica
19. 11. 2015 Kočevje Individualno srečanje s predstavnikom LUKA d.o.o. LUKA d.o.o.
12.11.2015 Kočevje Sestanek s predstavniki Rokodelskega centra Ribnica o projektu sodelovanja Zgodbe rok in krajev ter o njihovih projektnih predlogih Rokodelski center Ribnica
19.10.2015 Sodražica Srečanje gospodarstvenikov, društev in vseh zainteresiranih, kjer je bil predstavljen pristop LEADER oz. CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) za novo programsko obdobje in SWOT analiza območja Sodražica
14.10.2015 Kočevje Ustanovna skupščina LAS PPD, predstavitev CLLD in tematskih področji ukrepanja Vabilo in zapisnik Ustanovne skupščine
Lista prisotnosti 1
Predstavitev CLLD
13.10.2015 Kostel Srečanje gospodarstvenikov, društev in vseh zainteresiranih, kjer je bil predstavljen pristop LEADER oz. CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) za novo programsko obdobje in SWOT analiza območja Kostel
8.10.2015 Loški Potok Srečanje gospodarstvenikov, društev in vseh zainteresiranih, kjer je bil predstavljen pristop LEADER oz. CLLD (Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) za novo programsko obdobje in SWOT analiza območja Loški Potok